Curling Terminologi

Ord og uttrykk:

For å sette seg inn i og forstå curling skikkelig må du være klar over en rekke ord og utrykk som er særegne for curlingsporten. Siden sporten har skotske og dermed engelskspråklige aner er mye av terminologien på engelsk, men vi har også noen spesifikke norske uttrykk som har utviklet seg med årene. Se utfyllende liste nedenfor.

Banen:

 • Hack: Avsatsklosser i gummi man sparker ifra for å sette en stein.
 • Hogline: To forskjellige linjer med ulik funksjon. Steinen må slippes før første hogline. Andre hogline indikerer spillbart område.
 • Centerline: Midtlinje langs hele banens lengde.
 • Teeline: Tversgående linje gjennom senter av boet.
 • Backline: Tversgående linje bak boet.
 • Bo: Målet/blinken i curling med tre ringer i forskjellige farger.
 • 12-, 8-, 4-fot: De forskjellige ringene i boet navngitt etter diameter på respektive ring.
 • Knappen: Senter av boet og krysningspunktet mellom centerline og teeline.
 • Free guard zone: Område i forkant av bo der man ikke kan slå vekk guarder ved de fire første steinene. Området mellom andre hogline og teeline.

Laget:

 • Ener: Også kalt first eller lead. Spilleren som setter de første to steinene for sitt lag.
 • Toer: Også kalt second. Spilleren som setter sitt lags tredje og fjerde stein.
 • Treer: Også kalt treer eller viseskip. Spilleren som setter stein nummer fem og seks.
 • Firer: Også kjent som skip. Lagets kaptein og ansvarlig for taktikk. Setter siste og nest siste stein.
 • Reserve: Innbytter som ikke er involvert i spillet med mindre han blir kalt inn.
 • Merk: oppstillingen ovenfor er den mest vanlige, men ikke regelbundet og andre konstellasjoner kan forekomme.

Steinposisjoner:

 • Guard: En stein hvis oppgave er å dekke for en annen, bedre plassert stein. Settes ofte i begynnelsen av omgangen.
 • Lang guard: En stein som er satt kort og som ligger langt fra boet eller den steinen den er ment å dekke.
 • Kort guard: En stein som er satt lang og som ligger nære boet eller den steinen den er ment å dekke.
 • Cornerguard: En stein som er satt foran og til siden for boet.
 • Split: Sette to steiner på hver sin side av boet for å gjøre det vanskelig å slå ut begge.
 • Brent stein: Stein som tas ut av spill som følge av berøring med bein eller kost.

Spillet:

 • Sette stein: Spilleren sparker fra hacket og slipper steinen før første hogline.
 • Slide: Gli ut fra hacket under setting av stein.
 • Shot: Den steinen som til en hver tid ligger nærmest knappen.
 • Frys: En stein som ligger ”fryst” inntil en annen stein.
 • Utslag: Også kjent som take-out. Å slå en annen stein ut av spill.
 • Slå og rulle: Utslag der din stein blir liggende og forblir i spill.
 • Raise: En satt stein som skyver fram en annen stein.
 • Raisetake: En satt stein som skyver fram en annen stein som slår ut en tredje stein.
 • Dobbelt utslag: Også kjent som double take-out. Utslag av to steiner liggende steiner med en satt stein.
 • Dragning: Sette en stein som stopper i boet uten å røre andre, liggende steiner.
 • Jam: En stein som var tiltenkt å rulle ut, men som stoppet mot en liggende stein.
 • Bite: En stein som så vidt rører 12-fotsringen.
 • Inhand/outhand: Stein som roterer med henholdsvis med og mot klokka. Motsatt for venstrehendte.

Utstyr:

 • Hammer: Form for kost med syntetisk pute
 • Broom: Eldre form for kost med lang bust. Brukes også til balanse under slide. Brukes ved spesielle isforhold.
 • Slider: Glatt sko med underlag av plast, teflon eller stål.
 • Antislider: Sko med gummiunderlag som biter seg fast i isen.
 • Stein: Granittstein med nøyaktige mål og vekt på mellom 17-20 kg. Granitten hentes kun fra to spesifikke steinbrudd i Wales and Skottland.
 • Hansker: For å holde hendene varme og gi bedre grep rundt kosten.
 • Stoppeklokke: Brukes for å måle steinens hastighet og dermed intensitet av kosting.
 • Bukser: Ofte i fleksibelt materiale for ikke å forhindre slide. Kan ha fargerikt dekor.

Resultat:

 • Blanke: Rense boet for steiner. Omgangen forblir poengløs og samme lag beholder sistestein.
 • Hammer: Betegnelse på hvilket lag som beholder sistestein. Symbolisert med hammer på resultatlista. Må ikke forveksles med kosten.
 • Sistestein: Betegner laget som har siste stein i en gitt omgang. Gis til laget som ikke fikk poeng i foregående omgang. Ved blank foregående omgang beholder laget med sistestein hammeren. Det trekkes lodd om hvem som starter med hammeren.